VRIENDEN VAN STICHTING VOEDSELBANK STEUNPUNT LOSSER (VVL)

INFORMATIE

AANVRAGEN

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kunt u het hiervoor bestemde aanvraagformulier voedselpakket invullen.

DONATEURS

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat onkostenposten om de organisatie draaiende te houden. Voor financiële giften klik hier.

Indien u houdbare voedingsmiddelen wenst te doneren aan ons, neem dan contact op via bestuur@voedselbanklosser.nl

Hier bevinden we ons

LOCATIE AFHAALPUNT

Onze locatie bevindt zich aan Industriestraat 7a in Losser.  (voorheen bekend als Broekhoekweg 34c)

Meer informatie over het afhaalpunt lees je op deze pagina.

INSTANTIES

Alle maatschappelijke organisaties en kerken in de gemeente Losser hebben de mogelijkheid mensen aan te melden voor ondersteuning.

TOETSING

Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen.

Henk Filipsen Fonds

Voor zijn overlijden heeft Henk Filipsen samen met zijn naaste familie een fonds in het leven geroepen voor mensen die buiten hun toedoen (deels) buiten de maatschappij zijn komen te staan. Door lokaal met diverse mensen samen te werken en te verbinden wist Henk Filipsen vaak om deze mensen te bereiken.

Wilt u ook een bijdrage leveren aan dit fonds? Dan kunt u bijgaande QR-code scannen of via onderstaande gegevens en uw donatie overmaken o.v.v. “Henk Filipsen Fonds”.

Rek nr. St. Voedselbank Steunpunt Losser:

NL12 RABO 0159 0366 74

o.v.v Henk Filipsen Fonds

Sponsoren

 

Voedselbank Losser - Website sponsor www.logicomm.nl