VRIENDEN VAN STICHTING VOEDSELBANK STEUNPUNT LOSSER (VVL)

INFORMATIE

AANVRAGEN

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket, kunt u het hiervoor bestemde aanvraagformulier voedselpakket invullen.

AFHAALPUNT

Wij zijn verhuisd en gevestigd aan de Broekhoekweg 34 C in Losser. Meer informatie over het afhaalpunt lees je op deze pagina.

REGLEMENT

Dankzij de inzet van vrijwilligers en de vrijgevigheid van leveranciers zijn wij in staat voedselpakketten te verstrekken. Hieraan zijn een aantal spelregels verbonden.

INSTANTIES

Alle maatschappelijke organisaties en kerken in de gemeente Losser hebben de mogelijkheid mensen aan te melden voor ondersteuning.

TOETSING

Bij de toekenning van een voedselpakket gaat de Voedselbank uit van het besteedbare inkomen.

DONATEURS

De voedselbank heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat onkostenposten om de organisatie draaiende te houden.

Sponsoren

 
Voedselbank Losser - Website sponsor www.logicomm.nl