Klachtenregeling voor vrijwilligers

  • Heb je als vrijwilliger een klacht over een collega, ga dan met haar/hem in gesprek en probeer de klacht op te lossen.
  • Lukt het niet op deze wijze de klacht op te lossen, neem dan contact op met de coördinator, als de voedselbank werkt met coördinatoren en probeer samen de klacht op te lossen.
  • Lukt het niet op deze wijze de klacht op te lossen of wil je het zo niet oplossen, dien dan je klacht in bij het bestuur. Het bestuur zal z.s.m., doch uiterlijk een week na het indienen van de klacht, laten weten wie de klacht behandelt. Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht volgt een uitspraak door het bestuur over de bij hen ingediende klacht.
  • Betreft de klacht een probleem dat je niet met de collega, de coördinator of het bestuur kan of wil bespreken, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon bepaalt dan samen met jou hoe het probleem wordt aangepakt en naar welk resultaat zal worden toegewerkt.
  • Betreft het een klacht die de hele organisatie aangaat, die je niet onderling kunt oplossen, dan kun je contact op nemen met Voedselbanken Nederland en vragen om bemiddeling. Binnen een week (overmachtsituaties daargelaten) wordt contact met je opgenomen. Is de bemiddeling niet succesvol, dan kan worden gevraagd om arbitrage. De verdere procedure die in dat geval wordt gevolgd vind je op de website van Voedselbanken Nederland.

Klachtenregeling voor cliënten, hulpverleners en leveranciers

  • Klachten van cliënten, hulpverleners en leveranciers kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van het bestuur van de lokale voedselbank. Een vertegenwoordiger van het bestuur zal binnen een week contact opnemen met degene die de klacht indiende en de klacht dan verder afhandelen.
  • Betreft het een klacht die de hele organisatie aangaat dan kun je contact op nemen met Voedselbanken Nederland. Die zal binnen een week contact met je opnemen. Daar wordt dan verder de landelijke klachtenprocedure (vermeld op de website) gevolgd.