OVER ONS.

De Stichting Voedselbank Steunpunt Losser is in december 2010 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden, en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.

Wij zijn uitsluitend werkzaam in de gemeente Losser, te weten de vijf kerkdorpen Losser, Overdinkel, Glane, Beuningen en De Lutte.

De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank Losser verwerft voedsel via het regionale distributiecentrum in Deventer, bij plaatselijke en regionale bedrijven en waar mogelijk bij  andere voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden.

De mensen die aan de gestelde criteria voldoen komen in aanmerking voor een voedselpakket. Een pakket kan uitsluitend aangevraagd worden door bemiddeling van een hulpverleningsinstantie.

Indien u zich wilt aanmelden voor een voedselpakket, kunt u hierover bij ‘Aanvragen’ verdere informatie lezen. Bij ‘Donateurs’ leest u meer informatie over onze sponsoren, voedselbijdrage en giften. Deze zijn meer dan welkom. Ook kunt u in dit menu het laatste nieuws, informatie voor vrijwilligers en contactinformatie vinden.

Deze website wordt gemaakt en bijgehouden onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Voedselbank Losser.