Reglement Voedselbank Losser

 1. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de vrijgevigheid van leveranciers zijn wij in staat voedselpakketten te verstrekken. Door het wisselende aanbod van producten, wisselt ook de wekelijkse samenstelling van het voedselpakket. Wij hebben daar als Voedselbank geen invloed op.
 2. De inzet van vrijwilligers en leveranciers kost veel tijd en energie van alle betrokkenen. Het is daarom van belang dat u, zolang u van ons een voedselpakket ontvangt, dit ook wekelijks op de afgesproken tijd komt ophalen.
 3. Het afhalen van een voedselpakket gebeurt iedere vrijdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur : Locatie Broekhoekweg 34 C te Losser
 4. Als u onverhoopt niet in de gelegenheid bent om het pakket op te halen, dan dient u in eerste instantie zelf zorg te dragen voor een vervanger die namens u het voedselpakket komt ophalen.
 5. Mocht ook dat niet mogelijk zijn, dan moet u dit uiterlijk op de dag van uitgifte vóór 12.00 uur doorgeven aan de Voedselbank.
 6. Deze melding dient gedaan te worden op telefoonnummer: 053-2030149.
 7. Als u het pakket zonder opgaaf van reden niet ophaalt, vervalt het recht op een wekelijks voedselpakket. U dient zich dan opnieuw aan te melden bij de Voedselbank Losser. De afhandeling van deze nieuwe aanvraag kan enige tijd duren.
 8. Bij een tweede verzuim van afhalen vervalt ook het recht van nieuwe aanmelding.
 9. Bij het afhalen van het voedselpakket kán u om een legitimatiebewijs gevraagd worden. Het is in ieders belang dat te doen. Zonder vertoon van een geldig legitimatiebewijs wordt geen pakket verstrekt. Het voedselpakket wordt uitsluitend verstrekt aan de persoon die het voedselpakket heeft aangevraagd of aan een door hem/haar gemachtigd persoon.
 10. Betreft de vermelding ‘tenminste houdbaar tot’: Op minder bederfelijke producten, zoals groenten in blik, koekjes en meel, staat ‘tenminste houdbaar tot’ vermeld, de zogenaamde THT-datum. Deze geeft aan dat de fabrikant  tot die datum de goede kwaliteit garandeert. De datum geldt alleen als de verpakking niet open is geweest. ‘Tenminste houdbaar tot’ wil zeggen, dat de kwaliteit van het betreffende product achteruit kan gaan. Het is mogelijk dat de smaak minder wordt, maar het heeft normaal gesproken geen invloed op de gezondheid. Uiteraard ligt dit anders als het gaat om meer bederfelijke producten met een THT-datum, zoals eieren en melk.
 11. Koeltas van de Voedselbank Losser: Gekoelde en diepvriesproducten worden alleen meegegeven met gebruikmaking van een koeltas van de Voedselbank Losser. Andere koeltassen worden niet geaccepteerd vanwege de garantie die de Voedselbank Losser moet innemen ten aanzien van de gekoelde en/of diepvriesproducten.

BELANGRIJK OM TE WETEN

De koeltas wordt bij aanmelding ter beschikking gesteld tegen een borgsom van € 2,50. Bij beëindiging van deelname aan de Voedselbank Losser dient de koeltas te worden ingeleverd. De borgsom van € 2,50 wordt dan aan de cliënt teruggegeven.

De koeltas blijft te allen tijde eigendom van de Voedselbank Losser

CONTACT

0 + 7 = ?

Sponsoren

 

Voedselbank Losser - Website sponsor www.logicomm.nl