AANMELDEN PER E-MAIL

Wie niet bij een hulpverleningsinstantie bekend is kan zichzelf per e-mail aanmelden:

Stichting Voedselbank Steunpunt Losser

In het formulier moeten naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager worden vermeld en een korte vermelding van de reden van aanvraag. Wanneer dit ontvangen is wordt door de commissie Intake en Cliënten van de voedselbank contact met u opgenomen. Vervolgens wordt bekeken hoe de inkomenstoets kan worden uitgevoerd.

Indien u de gegevens zelf invult verzoeken wij u kopieën van de bankafschriften van de laatste 2 maanden mee te sturen. Wie niet de beschikking heeft over e-mail kan telefonisch contact opnemen met de commissie Intake en Cliënten .

Wanneer wordt uw aanvraag in behandeling genomen?

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen door de commissie Intake en Cliënten van de Voedselbank. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de beslissing van de Voedselbank.

HET AANVRAGEN VAN EEN VOEDSELPAKKET.

HET AANVRAGEN VAN EEN VOEDSELPAKKET.

Om in aanmerking te komen voor een voedselpakket kunt u het hiervoor bestemde aanvraagformulier voedselpakket invullen. Het aanvraagformulier kan aan de hulpverlener van het maatschappelijk werk, de stadsbank of een andere hulpverlenende instantie worden gevraagd. Daarnaast kan het ook rechtstreeks bij onze Intake

  • Het aanvraagformulier kan ook worden gedownload van de website.
  • Het aanvraagformulier kan rechtstreeks bij de INTAKE van de Voedselbank worden aangevraagd.

Invullen van formulieren

Neem hiervoor de financiële gegevens mee naar de hulpverlener/Intake en vul samen het aanvraagformulier in. Vul het zo compleet mogelijk in. De hulpverlener is medeverantwoordelijk voor de juiste gegevens.

Stuur het formulier op naar het volgende adres:

Intake-Commissie Voedselbank Losser
Postbus 12
7580 AA Losser

AANMELDEN PER E-MAIL

Wie niet bij een hulpverleningsinstantie bekend is kan zichzelf per e-mail aanmelden:

Intake-clienten@voedselbanklosser.nl

In het formulier moeten naam, adres en telefoonnummer van de aanvrager worden vermeld en een korte vermelding van de reden van aanvraag. Wanneer dit ontvangen is wordt door de Intake-Commissie van de Voedselbank Losser contact met u opgenomen. Vervolgens wordt bekeken hoe de inkomenstoets kan worden uitgevoerd.

Indien u de gegevens zelf invult verzoeken wij u kopieën van de bankafschriften van de laatste 2 maanden mee te sturen. Wie niet de beschikking heeft over e-mail kan telefonisch contact opnemen met de

Intake-Commissie Voedselbank Losser

Tel: 053-2030149 / 06-32141888 / 06-32141889

Wanneer wordt uw aanvraag in behandeling genomen?

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen en u krijgt zo spoedig mogelijk bericht over de beslissing van de Voedselbank.

FORMULIEREN

CONTACT

0 + 5 = ?