DONATEUR WORDEN?

De Voedselbank gemeente Losser heeft geen personeelskosten en het voedsel krijgen wij gratis. Toch zijn er nogal wat onkostenposten om de organisatie draaiende te houden. Denk alleen al aan het ophalen, (gekoeld) opslaan en distribueren van het voedsel. Maar er zijn ook kosten voor o.a.  energie, telefoon, verzekeringen enzovoorts. Al deze kostenposten betekenen dat de exploitatiekosten van onze organisatie en activiteiten momenteel ongeveer € 2,- per voedselpakket bedragen. Elke financiële bijdrage is dan ook van harte welkom! Voor huisvestiging staat de gemeente Losser garant door de huurpenningen te voldoen.
Wilt u ook sponsor worden van de Voedselbank dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar: bestuur@voedselbanklosser.nl.

Helpt u mee?

U kunt de Voedselbank Losser ook financieel steunen door een gift over te maken op Bankrekeningnummer (IBAN) NL12RABO0159036674 Rabobank te Losser t.n.v. de Stichting Voedselbank Losser. In overleg kan uw donatie een concrete bestemming krijgen, maar ook algemene donaties zijn zeer welkom. Indien gewenst wordt uw naam als sponsor als donateur op de website vermeld.

ANBI

De Voedselbank gemeente Losser wordt door de belastingdienst wordt aangemerkt als een  Algemeen Nut Beogende Instelling en is uw gift aftrekbaar voor de belastingen!
Voor de financiële verantwoording: zie ‘Over ons’ en dan ‘ANBI-verklaring’.

VOEDSEL DONEREN DOOR BEDRIJVEN

Heeft u als producent of winkelier producten die u niet meer kunt of wilt verkopen omdat de verpakking niet in orde is en omdat de houdbaarheidsdatum te dichtbij is? Blijft u zitten met restpartijen omdat u overgaat op een ander assortiment? De Voedselbank Losser is constant op zoek naar levensmiddelen en aanverwante dagelijkse boodschappen om de voedsel pakketten te kunnen samenstellen. Wij kunnen uw restpartij daarom goed gebruiken.

Neem contact op met ons op  en bel 06 – 41061771 of mail naar info@voedselbanklosser.nl

KOSTENBESPARING

Als u levensmiddelen doneert aan de Voedselbank, bespaart u daarmee in één keer op kosten voor zowel de afvoer als de vernietiging van voedsel. De Voedselbank beschikt namelijk over een eigen koelwagen. Wij halen de voedingsmiddelen daarom zonder problemen bij u op. Let wel: verpakkingen van voedsel mag niet geopend zijn geweest, binnen T.H.T. en voor groeneten & fruit aanvaardbaar vers.  Daarnaast helpt u onze cliënten enorm. Meewerken aan de Voedselbank levert u als ondernemer  bovendien de nodige goodwill op van zowel uw relaties als werknemers! Wilt u meer weten over voedseldonatie? Wij leggen u graag uit hoe een en ander in z’n werk gaat.

Bel 06- 41061771 of stuur een e-mail naar info@voedselbanklosser.nl

PARTICULIEREN EN ORGANISATIES

Bijdragen van particulieren of organisaties zijn uiteraard ook van harte welkom. Als u producten wilt doneren, dan zijn wij het meest gebaat bij de dagelijkse boodschappen zoals, koffie, thee, suiker, houdbaar broodbeleg, groente/vlees/fruit in blik, saus, rijst, en macaroni.
U kunt de producten brengen naar de Voedselbank in Losser: elke vrijdag tussen 9.30 en 12.00 uur aan de Broekhoekweg 34 C te Losser
Gaat het om grotere hoeveelheden? Dan halen wij deze graag bij u op met onze koelwagen.
Bel dan naar 06-41061771 of stuur een e-mail naar: info@voedselbanklosser.nl

VOEDSELVEILIGHEID

Wij houden ons aan de richtlijnen voor voedselveiligheid van de Voedsel- en Warenautoriteit. Hieronder valt bijvoorbeeld het ‘gesloten houden van de koelketen’ en het ‘omgaan met de houdbaarheid van producten’. Producten zijn echter vaak veel langer houdbaar dan op de verpakking staat vermeld. De Voedsel en waren Autoriteit  heeft bepaald welke levensmiddelen zonder gevaar voor de gezondheid kunnen worden gebruikt na de houdbaarheidsdatum. Om deze lijst van levensmiddelen te kunnen lezen heeft u het gratis softwareprogramma Adobe Reader nodig.
Wilt u meer weten over de regels van de Voedsel- Warenautoriteit voor Voedselbanken? Raadpleeg dan www.nvwa.nl en zoek op ‘charitatieve instellingen’.

CONTACT

2 + 2 = ?

Sponsoren

 

Voedselbank Losser - Website sponsor www.logicomm.nl