VRIENDEN VOEDSELBANK LOSSER

Doelstelling:

Vrienden van Stichting Voedselbank steunpunt Losser ondersteunen financieel de Voedselbank gemeente Losser zodat circa 50 gezinnen, in de gemeente Losser iedere week een gezond voedselpakket kunnen ontvangen.

Ondanks wekelijkse leveringen door plaatselijke ondernemers en gehaalde producten vanuit het Regionale Distributie Centrum te Deventer, is er duidelijk meer behoefte aan (verse) producten om juist een goed, evenwichtig en gezond voedselpakket te kunnen samenstellen. Een gezond pakket voor jong en oud.

Hoe kunnen we dit aanvullen:

Door de wekelijkse aankopen van aanvullende producten bij lokale ondernemers, door onze Pakketcommissie.

Financiering:

Voedselbank steunpunt Losser heeft de mogelijkheid om af en toe voedsel bij te kopen. Dit wordt mogelijk gemaakt door soms toch onverwachte donaties. Echter is er voor wekelijkse aankopen geen budget beschikbaar. Door een structurele donatie van een groot aantal Vrienden wordt dit wel mogelijk gemaakt om aan deze doelstelling te kunnen voldoen.

Hoe werkt het:

Vrienden van St. Voedselbank Steunpunt Losser.

Het streven is een vriendenkring van een 100- tal Vrienden:

Zij doneren bijv. per jaar € 100,00

Dit is :

Per maand € 8,25

Per kwartaal € 25,00

Per week is dit slechts € 1,92

Of een eigen bedrag

Het te doneren bedrag wordt door via een automatische incasso overgeboekt op:

Bankrekening:          NL12RABO0159036674

T.n.v.                         Voedselbank Losser.

Of indien u het niet wenselijk vindt is een eigen overboeking zeker van harte welkom.

ANBI.

Stichting Voedselbank steunpunt Losser voldoet hieraan: Algemeen Nut Beogende Instelling, houdt in dat giften aftrekbaar zijn van inkomsten- of vennootschap- belasting.

 

Verantwoording.

Door de coördinator Pakketcommissie wordt iedere maand, via onze website, aangegeven hoeveel er gedoneerd is en hoe de besteding van de gelden voorgaande maand is geweest.

AANMELDEN

3 + 0 = ?

Verder zijn aan deelname VVL geen verplichtingen. Opzegging automatische incasso kan binnen 10 dagen na melding.

Alle persoonlijke gegevens worden met respect/ terughoudendheid uitsluitend ingezet voor eigen administratie stichting Voedselbank steunpunt Losser.

6 + 2 = ?

Sponsoren

 

Voedselbank Losser - Website sponsor www.logicomm.nl